Τι είναι η Αγιουρβέδα

«Ο άνθρωπος είναι υγιής όταν οι λειτoυργίες του σώματος όπως ο μεταβολισμός, η πέψη, η συνοχή των ιστών και οι απεκκρίσεις βρίσκονται σε ισορροπία και όταν η ψυχή, οι αισθήσεις και το πνεύμα βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση εσωτερικής ευτυχίας».

(Sushruta, 750π.Χ)

 

H Αγιουρβέδα ξεκίνησε στην Ινδία τουλάχιστον 3.000 χρόνια πριν, η προέλευσή της μπορεί να ανιχνευθεί από τα αρχαία κείμενα των Rigveda και Atharvaveda. Είναι ένα παραδοσιακό σύστημα προληπτικής και θεραπευτικής ιατρικής και ένα ολιστικό σύστημα προαγωγής ενός υγιούς τρόπου ζωής. Αποτελεί μια επιστημονική παράδοση αρμονικής ζωής και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ολότητα, εξετάζοντας τη φύση του και στα τρία επίπεδα ύπαρξης – σωματικό, νοητικό και ψυχικό. Αρκετές θεραπείες της Αγιουρβέδα έχουν αξιοποιήθει για την ίαση και τη διαχείριση διαφόρων ασθενειών σε ανθρώπους, ωστόσο το δυναμικό της ιατρικής της Αγιουρβέδα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, με σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και επικύρωσης για την προαγή καλύτερων θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Πλέον, η ανάγκη για την προώθηση της αγιουρβέδα σε παγκόσμιο επίπεδο έχει αναγνωριστεί και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

 

Η λέξη Ayurveda προέρχεται από δύο σανσκριτικές λέξεις: Ayur, που σημαίνει υγεία-ζωή και Veda που σημαίνει επιστήμη-γνώση. Έτσι συνήθως μεταφράζεται ως "Η επιστήμη της ζωής".

 

Η αγιουρβέδα προάγει την υγεία μέσα από τη διατροφολογία, τη βοτανολογία, την αρωματοθεραπεία, τη γιόγκα, το μασάζ και άλλες αντίστοιχες μεθόδους και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην φύση της ατομικής ιδιοσυγκρασίας. 

Ο συνδυασμός της Αγιουρβέδα και της Δυτικής ιατρικής φέρνει κοντά την αρχαία σοφία και την σύγχρονη επιστήμη. Η υιοθέτηση της αγιουρβεδικής προσέγγισης δεν εγκαταλείπει ούτε υποβιβάζει τον ρόλο της σύγχρονης συμβατικής ιατρικής, την διευρύνει και την επεκτείνει.

 

 

Η φιλοσοφία της Αγιουρβέδα και της Γιόγκα

Οι φιλοσοφικές βάσεις της γιόγκα με την αγιουρβέδα είναι οι ίδιες. Η γιόγκα και η αγιουρβέδα είναι αχώριστες και αλληλένδετες.

Τόσο η γιόγκα όσο και η αγιουρβέδα περιλαμβάνουν την ίδια κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σώμα και μοιράζονται την αντίληψη ότι η υγεία του σώματος εξαρτάται άμεσα από την υγεία και την ισορροπία του νου.

Στη θεραπευτική τους προσέγγιση τόσο η γιόγκα όσο και η αγιουρβέδα υποστηρίζουν την τακτική πρακτική της πραναγιάμα (τεχνικών αναπνοής), του διαλογισμού, τη χρήση βοτάνων, των διαδικασιών καθαρισμού του σώματος (Satkriyas/Panchakarma).

Μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία, και θεωρεία ενεργειακής ανατομίας/φυσιολογίας, όπως τα 72.000 Nadis (κανάλια ενέργειας στο σώμα), τα 7 κύρια Chakras (ενεργειακά κέντρα), τα 5 Koshas (περιβλήματα-επίπεδα του σώματος), την Koundalini Shakti (ενέργεια), τα 5 Panchamahabuthas (5 στοιχεία: γη, αέρας, φωτιά, νερό, αιθέρας), την  θεωρεία των 3 Doshas (οι 3 δυνάμεις/αλληλεπιδράσεις των 5 στοιχείων: Vatta, Pita, Kapha), τις αρχές των 3 Gunas (οι ενέργειες του νου: sattva, rajas, tamas), κ.α.

Ο βαθύτερος στόχος της αγιουρβέδα όπως και της γιόγκα είναι η αυτοπραγμάτωση. Για την επίτευξη της αυτοπραγμάτωσης, η Αγιουρβέδα εισέρχεται στο πεδίο της Γιόγκα και για τη θεραπεία η γιόγκα εισέρχεται στο πεδίο της αγιουρβέδα. Έτσι το ένα ενυπάρχει στο πεδίο του άλλου.

 

 

eutopiacenter.gr